Services

Vi stræber efter at yde den bedst mulige support

Implementering, Support/Key Account Management

Du vil få en Key Account Manager, der hjælper dig med at implementere løsningen. Key Account Manageren hjælper dig også efter implementeringen.

Whistleblowerprogram

Programudvikling, politikker og procedurer, kontroller, kommunikation af pragrammet, træning, reviews og opsætning af eventuelle mål.


Afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af din virksomhed skal du bruge et ordentligt whistleblowerprogram. Programmet definerer regler, dokumentation, processer og systemmer. Vores partnere kan håndtere det for dig og bygge det fra bunden ved hjælp af skabeloner. De kan også gennemgå dine nuværende procedurer og vurdere, om de lever op til gældende praksis.

Managed services, kategoriser indberetninger og undersøgelser

Når en sag er indberettet, skal den gennemgås, kategoriseres og eventuelt undersøges. Som en managed service kan vores partnere hjælpe dig, hvis det er nødvendigt.

Global Guide til whistleblowerprogrammer

Internationale organisationer med mere end 3.000 medarbejdere, som bruger vores løsning, har automatisk adgang til vores landerapporter (www.whistleblowingguides.com) i den grad, de er inkluderet i deres whistleblowerprogram.

Landerapporterne dækker de seneste regler om whistleblowing i hvert land og opdateres løbende. Vi informerer dig om ændringer via e-mail og give vejledning om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at gennemføre ændringen i dit whistleblowerprogram og i din whistleblowerløsning. Sådan er dit program altid i overensstemmelse med loven.


Internationale organisationer med mindre end 3.000 medarbejdere kan tilkøbe de landerapporter, der er behov for.

Forbedre din whistleblowerløsning

Nye idéer som potentielt kan forbedre vores løsning er altid velkommen. De bliver måske inkluderet i vores udviklingsplaner, så løsningen bliver bedre for alle.

Lad os opbygge et langsigtet forhold.

Få en af vores medarbejdere fra eksperteamet til at guide dig gennem vores løsning.
Anmod om demo