Sikkerhet og overholdelse

De høyeste standarder for sikkerhet og overholdelse.

Overholder GDPR-forordningen etter revisjon

ISAE 3000 type 1 rapport om beskrivelse av de tekniske og organisatoriske tiltak og deres utforming i forhold til behandling og beskyttelse av personlig informasjon i henhold til GDPR.

Utarbeidet en gang i året av PwC og utlevert til våre kunder. Vil bli en ISAE 3000 type 2 rapport i mai 2021.

ISO/IEC 27001-sertifisert

ISO/IEC 27001-sertifisert av Intertek Group plc. En av verdens best kjente standarder for informasjonssikkerhet, nettsikkerhet og personvern.

Overholder EUs direktiv om vern av varslere

Sikret av profesjonelle advokatfirma i Europa.

Overholdelse av regelverk

Sikret av profesjonelle advokatfirma i relevante land.

Støttes av World Without Barriers

Samsvarer med EUs Webdirektiv og WCAG 2.1-standarden.

Vertstjeneste

Vår løsning kan baseres i Microsoft Azure Tyskland, Canada eller Australia.

La oss komme i gang

La et medlem av vårt ekspertteam lede deg gjennom vår løsning.
Be om en demo