Tjenester

Vi anstrenger oss for å levere best mulig støtte.

Implementering, støtte/forvaltning av nøkkelkunder

Du vil få tildelt en nøkkelkunde-forvalter som vil støtte deg gjennom implementering av løsningen. Denne personen vil også støtte deg etter implementeringen.

Varslerprogram

Programutvikling, retningslinjer og prosedyrer, kontroller, bevissthet, opplæring, gjennomganger og tiltak.


Avhengig av din virksomhets størrelse og kompleksitet vil du behøve et skikkelig varslerprogram. Dette definerer reglene, dokumentasjonen, prosessene og systemene. Våre partnere kan forvalte dette for deg og bygge det fra bunnen (ved bruk av maler). De kan også gjennomgå dine nåværende prosedyrer og fastslå hvorvidt de er opp til standarder.

Forvalt tjenester, sorter gjennomganger og undersøkelser

Når en sak rapporteres må den gjennomgås, sorteres og kanskje undersøkes. Våre partnere kan hjelpe deg hvis det er behov, som en administrert tjeneste.

Global guide til varslingsprogrammer

Internasjonale organisasjoner med mer enn 3000 ansatte, som bruker vår løsning vil ha tilgang til våre landspesifikke veiledere (www.whistleblowingguides.com) i den grad de er inkludert i ditt varslerprogram.

Disse dekker de nyeste bestemmelsene angående varsling i hvert land som støttes og de blir konstant oppdatert. Vi vil informere deg på e-post om endringer og gi veiledning om hva du skal gjøre hvis du ønsker å implementere endringen i ditt varslerprogram og din løsning. Dermed vil ditt program alltid være i samsvar.


Internasjonale organisasjoner med mindre end 3.000 ansatte kan kjøpe spesifikke veiledere etter behov.

Forbedre din varslerløsning

Nye ideer som potensielt kan forbedre vår løsning er alltid velkomne og kan bli inkludert i vårt veikart. Gjøre løsningen bedre for alle.

La oss bygge et langsiktig forhold.

La et medlem av vårt ekspertteam lede deg gjennom vår løsning.
Be om en demo