Old school values. Cutting edge technology

Om oss

På Got Ethics uppskattar vi traditionella värderingar och den absolut senaste teknologin. Därför är vi den snabbast växande leverantören av visselblåsarlösningar i Europa – med över 500 hundra nöjda kunder..

Got Ethics är specialiserade i utveckling och leverering av alla slags lösningar inom visselblåsning. Got Ethics är 100% privatägt företag och ägs av 7 medarbetare. Vi har varit på marknaden sedan 2010 och aktiva i Tyskland samt Österrike sedan 2015 – med eget kontor sedan 2019. I 2020 öppnade vi ett kontor i Genève, Schweiz för att hantera den södra delen av Europa. Under 2020 öppnade vi också kontor i Storbritannien för att täcka Benelux-länderna, Storbritannien och Irland och för att ha en bra grund att börja försäljningen i USA.

I tillägg till egna kontor, har vi ett starkt globalt nätverk av partner som kan sälja och implementera våra lösningar i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Vi har utökat vår specialiserade värdekedja till följande projekt:

MoralMaps.com - en enkel, färdiggjort och kostnadseffektiv visselblåsarlösning för mindre organisationer.

WhistleblowingGuides.com - bland internationella företag har man många lagar och riktlinjer vad det gäller visselblåsning och man ska alltid ta hänsyn till dataskydd. På whistleblowingguides.com plattformen kan man ladda ned alla relevanta detaljer i form av landspecifika rapporter.

Got Ethics A/S har 19 medarbetare som täcker följande språk:
Engelska (19 medarbetare), danska (14 medarbetare), tyska (3 medarbetare), franska (2 medarbetare), spanska (2 medarbetare), finska (1 medarbetare), svenska (1 medarbetare), italienska (1 medarbetare).

Alla medarbetare är högkvalificerade (högskoleutbildning eller motsvarande) och har många års erfarenhet av att utveckla och implementera visselblåsarlösningar.

Vi inbjuder dig att " Walk the line med Got Ethics visselblåsningslösning."

Vänliga hälsningar

Peter Dagø, CEO at Got Ethics.