Bli partner

Är du en IT-återförsäljare, en advokat, en revisor, en organisation eller? Och du vill erbjuda den bästa whistleblowing lösningen på marknaden?

Du får tillgång till:

  • En white-label whistleblowing-lösning som inkluderar båda en webapplikation och en ärendehanteringslösning.
  • Ett administrationscenter där du kan hantera alla kunder, klienter och medlemmar.
  • Initiativ.
  • Hänvisningar.
  • Partner support och utbildning.
  • Standard transparent avtal med dina kunder, klienter och medlemmar.

Vi hjälper dig också med det tekniska att implementera och hantera konton så att du kan fokusera på din sida av whistleblower-tjänsten.

Kontakta oss