Sekretesspolicy

Vilken information kommer att registreras?

Om du har fyllt i dina kontaktuppgifter har vi registrerat ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, land och ditt meddelande.

Organisationen garanterar att dina rättigheter gällande personuppgiftsskydd respekteras utan begränsningar och kommer endast att användas enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Radering av registrerade uppgifter

Registrerade uppgifter får endast sparas så länge det finns behov av det.

När det inte längre finns ett behov av att behålla den registrerade informationen kommer informationen att raderas efter högst 6 månader.

EQS Group A/S har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligen förstörs, förloras eller skadas och för att förhindra obehörigt avslöjande eller missbruk av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är underkastad strikta kontroller och förfaranden och är i överensstämmelse med god praxis på området.

Dina rättigheter

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen har du flera rättigheter. Om du vill utöva dessa rättigheter måste du kontakta organisationen.

Rätten att se information

Du har rätt att se vilka personuppgifter organisationen behandlar om dig och flera andra uppgifter. Denna rättighet kan dock aldrig kränka andra personers rättigheter eller frihetsrättigheter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade.

Rätten till radering

I särskilda fall har du rätt att få information om dig borttagen innan den ordinarie allmänna raderingen sker.

Rätten till begränsning

I särskilda fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får organisationen endast behandla informationen – förutom från lagring – med ditt medgivande eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller ett viktigt allmänintresse.

Rätten att invända

I särskilda fall har du rätt att invända mot organisationens i övrigt legitima behandling.

Du kan läsa mer om dina rättigheter här: https://Europa.eu/youreurope/citizens/consumers/Internet-Telecoms/Data-Protection-privacy/index_en.htm https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_en.htm

Frågor

Om du har några frågor angående skydd av personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: dataprivacy@gotethics.com dataprivacy@gotethics.com.

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan ladda ner en lista över de europeiska tillsynsmyndigheterna här: https://Europa.eu/youreurope/citizens/consumers/Internet-Telecoms/Data-Protection-privacy/index_en.htm https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-privacy/index_en.htm

Cookie-policy

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för statistiska ändamål (Google Analytics).

Läs mer.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA

och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor tillämpa.