Säkerhet och efterlevnad

De högsta säkerhets- och efterlevnadsstandarder.

GDPR-efterlevnad genom revision

ISAE 3000 type 1 rapport på beskrivning av de tekniska och organisatoriska åtgärder och deras avsikt gällande hantering och skydd för personuppgifter enligt GDPR.

Utfört en gång om året av PwC och delat med kunderna. Kommer att vara ISAE 3000 type 2 rapport maj 2021.

ISO/IEC 27001 certifierad

ISO/IEC 27001 certifierad av Intertek Group PLC. En av världens mest kända internationella standarder gällande säkerhet, cybersäkerhet och data- och integritetsskydd.

Efterlevnad av EU:s direktiv för skydd för visselblåsare

Säkerställt av professionella advokatbyråer runt Europa.

Efterlevnad av regler

Säkerställt av professionella advokatbyråer i relevanta länder.

Stöd för tillgänglighet

Fyller kraven för EU Web Accessibility Directive samt WCAG 2.1 standard.

Hosting

Vår lösning kan hostas på Microsoft Azure i Tyskland, Kanada eller Australien.

Låt oss att börja.

Be om en grundlig genomgång av systemet från en av våra experter.
BE OM ETT MÖTE