Tjänster

Vi strävar efter att ge den bästa möjliga supporten.

Implementering, support / kundansvarig

Du kommer att få en kundansvarig som hjälper dig att implementera systemet. Den samma person kommer supportera dig även efter implementeringen.

Whistleblower-program

Programutveckling, policy och förfaranden, kontroller, medvetenhet, utbildning, utvärderingar och mätning.


Beroende på storleken och komplexiteten av ditt företag, behöver du ett ordentligt whistleblower-program. Detta definierar reglerna, dokumentationen, förfaranden och systemen. Våra samarbetspartners kan hantera detta åt dig och bygga det hela från grunden upp (med hjälp av mallar). De kan också utvärdera dina nuvarande förfaranden och utvärdera om de lever upp till standarderna.

Tilläggstjänster, klassificering, utvärdering och utredningar

När ett ärende skapas, måste det granskas, utvärderas, klassificeras och möjligtvis utredas. Våra samarbetspartners kan assistera dig med detta som en tilläggstjänst.

Global guide till visselblåsarprogram

Internationella organisationer, som har över 3 000 arbetstagare och som använder vår lösning, har tillgång till våra landrapporter (www.whistleblowingguides.com), i de länder de har valt att inkludera i deras whistleblower-system.

Dessa täcker de senaste regelverket gällande visselblåsning i alla länder som stöds. Vi informerar dig om eventuella ändringar per e-post och vägleder angående åtgärder du ska ta om du vill ändra ditt whistelblower-program och system. Ditt program efterlever alltså alltid reglerna.


Internationella organisationer med under 3 000 arbetstagare kan köpa guider som en tilläggstjänst.

Förbättra din whistleblower-lösning.

Nya idéer som kan potentiellt göra vår lösning bättre är alltid välkomna och de kan eventuellt inkluderas i vår roadmap. Lösningen blir på detta sätt bättre för alla.

Skapa ett långvarigt samarbete med oss.

Be om en grundlig genomgång av systemet från en av våra experter.
BE OM ETT MÖTE